Sale
  • Ferocactus glaucescens 8.5cm
  • Ferocactus glaucescens 8.5cm

Ferocactus glaucescens 8.5cm

€6,50

Παράδοση: 1-3 ημέρες

Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose - Φερόκακτος
Συνώνυμα: 
Echinocactus glaucescens
Οικογένεια: Cactaceae

Διάμετρος γλάστρας:8.5εκ., Ύψος:10-15εκ.

 

 


Πρόκειται για ένα είδος κάκτου που προέρχεται από το ανατολικό-κεντρικό Μεξικό, όπου φύεται σε επικλινή ασβεστολιθικά εδάφη της ημιορεινής και της ορεινής ζώνης.

Γνωστό με την ονομασία blue barrel cactus.

Το φυτό αποκτά αργά αυξανόμενη, σχετικά συμπαγή όρθια σφαιρική ανάπτυξη ύψους 50 έως 60 cm και διάμετρο έως 50 cm, συχνά παράγοντας 2 έως 10 πλευρικούς βλαστούς στη βάση του.

Ο βλαστός έχει γλαυκό-γκρίζο χρώμα και χαρακτηρίζεται από τη παρουσία 11 έως 15 έντονα ανυψωμένων και ελαφρώς κυματιστών κάθετων ζωνών, καθώς και από σχετικά μικρές, καφέ αρεόλες που φέρουν 6 έως 8 άκανθες άνισου μεγέθους, οι οποίες έχουν μήκος 2,5 έως 4 cm και κιτρινωπό χρώμα.

Τα εντυπωσιακά άνθη, με μήκος 4 cm και διάμετρο 3 έως 4 cm, εκπτύσσονται μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου από τις κορυφαίες αρεόλες, έχουν λεμονοκίτρινο χρώμα, χοανοειδές σχήμα και ακολουθούνται από σχετικά μικρούς, σφαιρικούς σαρκώδεις καρπούς μήκους 2,5 cm με λευκό-κρεμ χρώμα κατά την ωριμότητά τους, οι οποίοι περιέχουν εκατοντάδες μικρούς μαύρους σπόρους.

Φροντίδα

Είναι φυτό με σχετικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, ιδιαίτερα σκληρό, ευπροσάρμοστο κι ανθεκτικό υπό συνθήκες καλλιέργειας που προσομοιάζουν το φυσικό του ενδιαίτημα.

Αναπτύσσεται εξαιρετικά σε προσήλιες, φωτεινές θέσεις, απαιτώντας πλήρη έκθεση στον ήλιο, ενώ προτιμά τα ελαφριά, εξαιρετικά στραγγερά αμμώδη έως αμμοπηλώδη εδάφη, όμως πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευπροσάρμοστο είδος, ικανό να επιβιώσει ακόμα και στα πιο φτωχά και πετρώδη εδάφη, αρκεί να υπάρχει εξαιρετικός αερισμός του ριζώματός του.

Αντέχει σε ελάχιστες θερμοκρασίες μέχρι - 1°C τουλάχιστον, αρκεί να εξασφαλίζεται ο εξαιρετικός αερισμός του ριζώματος και η προστασία της βάσης του από υπερβολικές κατακρημνίσεις.

Πρόκειται για φυτό εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία, ενώ είναι πολύ ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, όμως αναπτύσσεται πολύ καλύτερα όταν αρδεύεται προσεκτικά τους θερμότερους μήνες του χρόνου.

Απεχθάνεται την έντονη, παρατεταμένη υγρασία, η οποία συνδέεται με την εσωτερική σήψη του ριζώματος και της βάσης του και την εξασθένιση του φυτού.

Φυτό με ουσιαστικά μηδαμινές καλλιεργητικές απαιτήσεις μετά την εγκατάστασή του σε κατάλληλο χώρο.

Ο ρυθμός ανάπτυξής του μπορεί να αυξηθεί με χορήγηση θερινής άρδευσης και προσεκτικής υδρολίπανσης.

Μπορεί να πολλαπλασιαστεί με μοσχεύματα πλευρικών βλαστών και σπόρους.

English

F. glaucescens is native to Mexico Gulf and Mexico Northeast where the plant grows on limestone hills and in deciduous dry forests where the plant can spread up to 2300 m of altitude.

F. glaucescens is a globose succulent belonging to the Cactaceae botanical family.

The plant is solitary and can reach up to 55 cm tall and 50 cm in diameter.

The stem is globular and becomes columnar in age, it is arranged in 10-15 ribs. The ribs are well-marked and slightly wavy. The stem is glaucous grey to bluish in color and ribs bear round areoles.

From the areoles emerge 6-7 radial spines curved inwards, yellow, and 0-1 central spine long and strong.

Blooming occurs in late spring to early summer and the flowers are borne at the apical part of the plant.

The flowers are funnel-shaped, bright yellow in color with wonderful bright purple stripes on petals and last a very long time. The fruit is white.

Cultivation

This is a slow growing plant, easy to cultivate.

The plant needs a full light sun exposure but is recommended to avoid direct sun-light in the hottest periods. The plant does not like temperatures below 6°C so it needs to be placed indoors in the coldest periods.

The soil should be mixed with pumice, clay and loam to allow the drainage and prevent the root rot, the plant is prone to it indeed. Remember to use a perforating pot to drain excess water.

Watering can be done regularly in Spring and Summer: during the vegetative period you can water the plant (every 7 days), checking that the soil is completely dry before watering again; in winter you should stop the watering to allow the plant to enter dormancy.

If you want a faster and lush growth you can fertilize the plant once a month during the growing season with the specific fertilizers for cacti; stop fertilizing throughout the winter.

If the pot starts to be too small for the plant you can repot the plant in a pot 2 cm wider. Repotting should be done early in the growing season with fresh new potting soil. 

The name comes from the Latin “ferox”, that is fierce, given by the presence of colorful, strong numerous and menacing thorns along the ribs of the stem.

Αποστολή

Με Acs