ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ

Επιλεγμένες ποικιλίες αναρριχώμενων φυτών, κατάλληλα για κάλυψη σε πέργολες, τοίχους, καφασωτά, κάγκελα βεράντας κ.λ.π.

Hedera helix 'eva' 9cm 2 Αξιολογήσεις
Hedera helix 'wonder' 8.5cm 5 Αξιολογήσεις
Jasminum grandiflorum 2 Αξιολογήσεις
1 Αξιολόγηση