ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ

Επιλεγμένες ποικιλίες αναρριχώμενων φυτών, κατάλληλα για κάλυψη σε πέργολες, τοίχους, καφασωτά, κάγκελα βεράντας κ.λ.π.

Campsis radicans 'flamenco' - Βιγνόνια πορτοκαλί
€14,00
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ