Sale
  • Acer 'Phoenix'® 19cm
  • Acer 'Phoenix'®
  • Acer 'Phoenix'®
  • Acer 'Phoenix'®

Acer 'Phoenix'® 19cm

New
Special Price

€17,50

Παράδοση: 1-3 ημέρες

Acer palmatum 'Phoenix' - Άτσερ

Γλάστρα:19εκ, Ύψος:45-50εκ.
Ηλικία φυτού: 3 ετών.

Όλα τα Acer των 19εκ αποστέλλονται σε ειδικά σχεδιασμένη ατομική συσκευασία για φυτά, που εγγυάται την άριστη μεταφορά και παράδοση τους.

Τα Ιαπωνικά σφενδάμια (Άτσερ) είναι το ‘crème de la crème’ Κάθε κήπου. Ένα μαγευτικό φυτό που δεν χρειάζεται κλάδεμα και που αφήνεται να σχηματίσει μόνο του το δικό του ιδιαίτερο σχήμα.

Η ποικιλία 'phoenix' ξεχωρίζει όπου και αν φυτευτεί. Φύλλα που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την εποχή και υπέροχοι βλαστοί σε φωτεινό κόκκινο χρώμα το Χειμώνα. 

Ανθεκτικό μέχρι  -27°C.

Φροντίδα

Όπως όλα τα Acer, χρειάζεται το χώμα του να είναι συνεχώς υγρό, με καλή αποστράγγιση, ουδέτερο προς όξινο. Προτιμά θέσεις με σκιά αλλά τους καλύτερους χρωματισμούς τους παίρνει σε θέσεις με ήλιο. Αγαπά τις θέσεις με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία αλλά δεν είναι απαραίτητο για τη σωστή και υγιή ανάπτυξη του.

Το κλάδεμα δεν είναι απαραίτητο αν και μπορεί να εφαρμοσθεί αν θέλουμε διαμόρφωση του σχήματος του. Οποιοδήποτε κλάδεμα πρέπει να γίνεται το Χειμώνα ή νωρίς την Άνοιξη πριν την έκπτυξη των φύλλων.

Αποστολή

Με Courier

English


Japanese maple (Acer) is the ‘crème de la crème’ of every garden. A magical plant that does not need pruning and that is left to form its own special shape on its own.


Acer 'Phoenix' is an eye-catching ornamental tree that will make a fabulous addition to your summer garden.
Noted for its bright red stems, during the winter, the vivid red shoots have been likened to dogwoods, which are loved for their amazing seasonal colour.
The bark on the older stems has silvery striped details which accentuates the red colouring further.
A perfect way to add vibrant colour into your garden, with a kaleidoscope of colour through the year, new leaves emerge tinted pink and develop a green-veined middle before turning a golden-yellow in the autumn.
In addition, its tiny yellow flowers are followed by winged, sycamore-like fruits in early summer. 


Resistant up to -27 ° C.


Care
Like all Acer, the soil needs to be constantly moist, well drained, neutral to acidic. Prefers places with shade but gets the best colors in places with sun. It loves places with high atmospheric humidity but it is not necessary for its proper and healthy development.

Pruning is not necessary although it can be applied if we want to shape it. Any pruning should be done in Winter or early Spring before the leaves develop.