Sale
  • Acer 'Jordan'® 19cm
  • Acer 'Jordan'® 19cm
  • Acer 'Jordan'® 19cm
  • Acer 'Jordan'® 19cm
  • Acer 'Jordan'® 19cm

Acer 'Jordan'® 19cm

Εξαντλημένο
Special Variety

Acer shirasawanum 'Jordan' - Άτσερ

Διάμετρος γλάστρας:19εκ, Ύψος:35-45εκ.
Ηλικία φυτού: 3 ετών.

Τα Ιαπωνικά σφενδάμια (Άτσερ) είναι το ‘crème de la crème’ Κάθε κήπου. Ένα μαγευτικό φυτό που δεν χρειάζεται κλάδεμα και που αφήνεται να σχηματίσει μόνο του το δικό του ιδιαίτερο σχήμα.

Η ποικιλία ‘Jordan είναι μια ξεχωριστή ποικιλία μικρής και όρθιας ανάπτυξης που ξεχωρίζει από το υπέροχο κίτρινο φύλλωμα του. Την Άνοιξη τα φύλλα εκπτύσσονται φωτεινά κίτρινα με πορτοκαλί περίγραμμα και γίνονται έντονα κίτρινα το Καλοκαίρι. Τα χρώματα αυτά είναι πιο έντονα σε θέσεις με ήλιο ή μικρή σκιά. Το Φθινόπωρο τα φύλλα αποκτούν πανέμορφους χρωματισμούς σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κόκκινου. Το γκρι χρώμα του κορμού και των βλαστών δημιουργεί μία έξτρα όμορφη αντίθεση με το χρώμα του φυλλώματος.

Ιδανικό για μικρούς κήπους και διακοσμητικές γλάστρες, φτάνει σε μέγιστο ύψος τα 2-2,5 μέτρα.

Ανθεκτικό μέχρι  -27°C.

Φροντίδα

Όπως όλα τα Acer, χρειάζεται το χώμα του να είναι συνεχώς υγρό, με καλή αποστράγγιση, ουδέτερο προς όξινο. Προτιμά θέσεις με σκιά αλλά τους καλύτερους χρωματισμούς τους παίρνει σε θέσεις με ήλιο. Αγαπά τις θέσεις με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία αλλά δεν είναι απαραίτητο για τη σωστή και υγιή ανάπτυξη του.

 

EnglishJapanese maple (Acer) is the ‘crème de la crème’ of every garden. A magical plant that does not need pruning and that is left to form its own special shape on its own.

The ‘Jordan’ variety is a distinct variety of small and upright growth that stands out from its beautiful yellow foliage. In spring the leaves develop bright yellow with an orange border and turn bright yellow in summer. These colors are more intense in places with sun or a little shade. In autumn the leaves acquire beautiful colors in shades of orange and red. The gray color of the trunk and shoots creates an extra beautiful contrast with the color of the foliage.

Ideal for small gardens and decorative pots, it reaches a maximum height of 2-2.5 meters.

Cold resistant up to -27 ° C.


Care
Like all Acer, the soil needs to be constantly moist, well drained, neutral to acidic. Prefers places with shade but gets the best colors in places with sun. It loves places with high atmospheric humidity but it is not necessary for its proper and healthy development.