ΚΟΚΚΩΔΗ

Υψηλής ποιότητας επιλεγμένα λιπάσματα για επιφανειακή λίπανση καλλωπιστικών φυτών, δέντρων, κ.λπ.