ΣΠΟΡΟΙ

Επιλεγμένες ποικιλίες σπόρων καλλωπιστικών φυτών, αρωματικών και βοτάνων.

Υψηλής φυτρωτικότητας και βλαστικότητας, από τους πιο αξιόπιστους σποροπαραγωγικούς οίκους.

Κάθε συσκευασία είναι για περίπου 10 φυτά (ο αριθμός των σπόρων δεν είναι πάντα ταυτόσημος με τον αριθμό των φυτών).